“บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ได้” เป็นสิ่งที่ได้ยินกันอยู่เสมอ จนหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถช่วยให้เราเลิกบุหรี่ได้จริงหรือไม่ วันนี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมจาก BBC UK มาช่วยสนับสนุนคำตอบครับ โดยสมาชิกสภาอังกฤษ คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (the science and technology MPs’ committee) ได้จัดทำรายงานวิจัยเพื่อเรียกร้องให้ลดหย่อนกฎข้อระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้โดยทั่วไปและได้รับการยอมรับในสังคม เพราะบุหรี่ไฟฟ้ามีผลข้างเคียงน้อยกว่ามากถ้าเปรียบเทียบกับบุหรี่ทั่วไป และควรมีการพิจารณาเรื่องการนำบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ในขั้นตอนการรักษาสำหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ในระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลอังกฤษด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติม เช่น

  • เสรีภาพในการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า
  • การลดหย่อนกฎระเบียบข้อบังคับและอัตราภาษี ให้สอดคล้องกับผลดีของบุหรี่ไฟฟ้าในด้านสุขภาพ
  • การตรวจสอบผลต่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ความร้อนแทนการเผาไหม้
  • จัดให้มีการดีเบทเรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ
  • ให้บุหรี่ไฟฟ้ามีใบอนุญาตในการใช้งานทางการแพทย์
  • การทบทวนเรื่องความเข้มข้นของน้ำยาบุหรี่ฟ้าและขนาดของแทงค์

สำหรับสหราชอาณาจักรนั้น บุหรี่ไฟฟ้านับว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีจำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 3 ล้านคน โดยประเมินว่าในจำนวนนี้มี 470,000 คน ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพราะต้องการเลิกบุหรี่ และทุกๆปี มีหลายหมื่นคนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

ต้องยอมรับว่าเรื่องผลจากบุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันในวงกว้าง แม้จะยังไม่มีรายงานวิจัยยืนยันถึงผลกระทบในระยะยาว แต่แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ต่างก็ให้การยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปในแง่ที่ไม่มีสารพิษอย่างทาร์และคาร์บอนมอนอกไซด์

นอกจากนี้ สาธารณสุขอังกฤษยังมีการแสดงความเห็นที่มีทิศทางสนับสนุนรายงานเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า โดยประมาณการณ์ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอัตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปถึง 95% แม้ว่าอาจจะไม่ได้ไร้ซึ่งอันตรายเลย แต่ก็นับว่าเป็นตัวช่วยที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่มาก

นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของผลการศึกษาเรื่องข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจริงๆ แล้วมีผลการวิจัยมากมายที่สนับสนุนเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ แม้ว่าจะยังมีความคิดเห็นและข้อถกเถียงมากมายเรื่องผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้า แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปอย่างแน่นอน เมื่อทราบอย่างนี้แล้วบุหรี่ไฟฟ้าก็ดูเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจในการเลิกบุหรี่นะครับ

Malcare WordPress Security