จากการสำรวจในนิวซีแลนด์พบว่า หลังจากมีการอนุญาตและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า
การสูบบุหรี่ของเยาวชนลดลงจาก 15.2% เหลือเพียง 1.9% ส่วนตัวเลขเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ลดลงจาก 0.8% เหลือ 0.5% ซึ่ง รมต.สธ.นิวซีแลนด์ถึงกับออกมาบอกว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ 20 ปีเลยค่ะ

จากสถิตินี้ รัฐมนตรีสาธารณสุขนิวซีแลนด์เห็นว่าเป็นเรื่องที่ชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่และควรให้ความสำคัญ เนื่องจากไม่มีข้อบ่งชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นชนวนเริ่มต้นไปสู่การสูบบุหรี่แต่อย่างใด

นิวซีแลนด์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประเทศปลอดบุหรี่ในปี 2025 หรือ “Smokefree 2025” และมุ่งมั่นทำให้เกิด action ทั้งจากภาครัฐและเอกชนค่ะ สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า หรือ vape device ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทางภาครัฐของเค้าเล็งเห็นความสำคัญว่าเป็นทางเลือกสำหรับผู้อยากเลิกบุหรี่ อีกทั้งมีการวางแผนการควบคุมจากเด็กและเยาวชนอย่างรอบคอบอีกด้วยค่ะ

ที่มา
http://bit.ly/2LOdmR0

Malcare WordPress Security